DITEC lackkonservering

DITEC lackkonservering utvecklades redan i slutet av 70-talet då det fanns en stor efterfrågan på hållbarare lackskydd. Lackkonserveringen har därefter uppdaterats och vidareutvecklats och är fortfarande en av våra populäraste behandlingar med många nöjda kunder.

Vår lackkonservering är ett polymerbaserat lackskyddssystem som utförs i fyra steg för bästa hållbarhet. Den förseglade ytan skyddar mot UV-strålar, surt nedfall och trafikfilm. Den gör också biltvätten mycket enklare.

Vi lämnar 9 års systemgaranti på alla bilar vars lack vid behandlingstillfället har en god standard. Vi garanterar att glansen bevaras under hela garantitiden. Intervallet för underhållsbehandlingen är 18 månader. Den avlägsnar beläggningar på lacken och tar bort ytliga repor. Samtidigt bygger den på den skyddande beläggningen för maximal hållbarhet.

Så här går en behandling till:

Steg 1

Oxider tas bort från lackytan med rondell. Man väljer polermedel med tanke på lackens kondition. Topparna jämnas till varvid specialmedlet fyller ut lackens porer.

Steg 2

Här djuprengörs de mikroskopiska porerna genom att övertryck skapas så smutsen och polermedlet från steg 1 pressas upp.

Steg 3

Porerna är nu rena varefter nästa specialmedel, aktivatorn, påförs lacken som förberedelse inför sista behandlingssteget.

Steg 4

En skyddsfilm lägges på och arbetas in. Filmen härdar och homogeniserar med föregående kemikalier och lackyta. Lacken har fått en för ögat osynlig armering som står emot påverkan av olika slag.

Underhållsbehandling

Alla lackskydd behöver någon form av underhåll om man vill att alla positiva egenskaper ska vara kvar. Lackkonserveringen skyddar lacken under många år men slitage, repor och beläggningar kan göra att exempelvis vattenavrinningen försämras. Vid underhållsbehandlingen poleras repor och beläggningar bort och en ny toppfilm appliceras på bilen.

Försäkringsbolagen som oftast täcker merkostnaden för en ny behandling vid skador kräver att man följer underhållsprogrammet.

Behandlingstid

En behandling tar en och en halv dag att utföra så vi behöver behålla bilen över natten. Efter utförd behandling ska bilen inte tvättar de följande två veckorna för att lackskyddet ska härda fullt ut.

Pris för behandlingen

En lackkonservering kostar från 4750:- inkl. moms beroende på bilens storlek.

Underhållsbehandling kostar från 2195:- inkl moms

Vad ingår i priset?

  • Avfettning & Tvätt av kaross & dörrgångar
  • Borttagning av tjära och beläggningar
  • Maskering av plastdetaljer
  • Maskinpolering
  • Konservering lack exteriört
  • Bättring av stenskott (om lackstift medtages
  • Fönsterputsning