Luktsanering & Klädseltvätt

En sanering i bilens kupé kan behövas om något spillt, rökt eller exempelvis haft ett djur i bilen. Upplever man att det lukt illa eller att klädsel och mattor är ofräscha, bör man överväga någon typ av sanering då det annars kan bli ohälsosamt att vistas i kupén.

Klädseltvätt

Klädseltvätt kan behövas när bilens säten blivit smutsiga, något har spillts ut eller om en luktkälla behöver tas bort. Vid en klädseltvätt används hetvatten i kombination med en smutslösande kemikalie. Vi använder en speciell hetvattentvätt som sprutar kemvätska samtidigt som den suger upp det smutsiga vattnet. Detta ger textilen en genomsköljning så att smutsen försvinner. Efter tvätten torkas klädseln med hjälp av en avfuktare. Processen upprepas tills resultatet är fullgott. Är det dessutom en dålig lukt i bilen bör behandlingen kombineras med en efterföljande luktsanering.

Luktsanering

För att ta bort dålig lukt i bilen avänder vi en fogger som omvandlar luktbekämpande kemikalier till en fin rök som tränger in överallt. Beroende på vilken lukt som ska avlägsnas så används olika kemikalier för bästa effekt.

För att få ett bra resultat så måste själva källan till lukten först tas bort, så oftast måste bilen även klädseltvättas i samband med luktsaneringen. Gör det på rätt sätt kan vi oftast ta bort de allra flesta dåliga lukter.

Avancerad sanering

Det finns tillfällen då arbetet är mer omfattande och kräver större insatser. Vi sanerar allt från sot- och rökskador från garagebränder till fuktskador som lett till mögelangrepp. I dessa fall måste oftast inredningen demonteras och eventuellt vissa delar bytas ut. Detta är större arbeten som tar längre tid, men en bedömning görs vid varje arbete för att värdera hur stor insats som behövs.

Vi är specialister på sanering då vår personal har genomgått saneringsutbildning och vi har mycket specialutrustning för ändamålet olika kemikalier som löser olika problem. Görs inte en saneringen på rätt sätt finns det risk att källan till problemet inte försvinner och att arbetet måste göras om.